Fastighets har varslat om strejk på fyra olika avtal det här året men ingen har hunnit träda i kraft. Nu ställs även städstrejken in efter att Fastighets, Seko och Almega i dag, fredag, har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för serviceentreprenad.
– Vi är otroligt nöjda att vi har lyckats leverera det här avtalet. Det har varit stark press även på oss att leverera ett avtal med låglönesatsning och utan försämringar, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.

Lönesummorna som går in i potten är 512 kronor det här året, 550 kronor 2018 och 550 kronor år 2019.
Lägstalönerna kommer att räknas upp med samma summor som lönen och övriga ersättningar räknas upp med 6,5 procent under avtalsperioden.
Branschvanetillägget kommer dock inte att höjas alls under de tre åren som avtalet gäller.
– Det brukar inte räknas in i övriga ersättningar utan ingår i uträkningen för att ta fram snittlönen och påverkar på så sätt redan lönesumman, säger Jari Visshed.

Innehåller avtalet några andra villkorsförändringar?
– Den enda förändringen i villkor är att förändringar i arbetstider och städområden tidigare skulle meddelas en kalendermånad i förväg. Nu kommer det att bli fyra veckor i förväg, säger Jari Visshed.

Almega har varit hårda i sin inställning att låglönesatsningen, som ger procentuellt större ökning till dem som tjänar under 24 000 kronor, ska rymmas inom det så kallade märket på 6,5 procent. Enligt Almega omfattar det här avtalet 25 000 årsanställda städare. En stor majoritet av dem, över 70 procent, tjänar under 24 000 kronor.
– Almega har hittills i årets avtalsrörelse tecknat hela 49 nya kollektivavtal, vilket är fler än någon annan arbetsgivarorganisation tecknat under årets avtalsrörelse. Samtliga avtal har landat med ett avtalsvärde om 6,5 procent på tre år, även på de avtalsområden som rymmer en låglönesatsning, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Almega hävdar nu att det frysta branschvanetillägget gör att värdet på avtalet håller sig inom 6,5 procent, medan Fastighets menar att avtalet är värt sammanlagt 6,85 procent.
Innebär det att Almega ljuger?

– Jag vill inte påstå att de ljuger men de har nog fått något om bakfoten i så fall. Alla som tittar på avtalet och räknar på summorna ser att det här blir mer, säger Jari Visshed.

Så blev avtalet

  • Treårigt avtal med löneökningar till potten på 512 kronor i år, 550 kronor 2018 och 550 kronor 2019.
  • Lägstalönerna blir 22 212 kronor från 1 juni i år, 22 762 kronor i juni år 2018 och 23 312 kronor år 2019.
  • Branschvanetillägget blir oförändrat fram till år 2020.
  • Övriga ersättningar höjs med 6,5 procent under avtalsperioden.
  • Schemaändringar och nya städobjekt ska meddelas minst fyra veckor före, jämfört med en kalendermånad som det varit tidigare.