Motioner är medlemmarnas möjlighet att påverka förbundet och fram till slutet av september finns möjlighet att skriva och skicka in förslag.
– Det är inget hinder om man inte kan språket eller har problem att formulera sig. Det finns alltid hjälp att få så tveka inte att komma med era idéer, uppmanar Mohamad Elmarghichi, ombudsman i Fastighets region Ost.

Nytt för den här kongressen är att förslagen skickas in digitalt i ett särskilt system.
I varje avdelning finns en person som har inloggning till programmet. Det är bara den personen som kan skicka in motionerna men alla medlemmar får skriva eller komma med egna förslag.
– Helst ska alla motioner tas upp på avdelningsmöten och tillstyrkas av avdelningen. Men det går att skicka in en motion även om avdelningen inte ställer sig bakom den. I så fall kan man vända sig till någon i avdelningen eller till sitt regionkontor för att få hjälp, säger Mohamad Elmarghichi.

I dag hålls en kurs för förtroendevalda från regionens avdelningar och medan vissa har varit med på flera kongresser tidigare är det helt nytt för andra.
– Jag har aldrig varit på kongress förut och har inte varit medlem i Fastighets så länge, men jag har varit medlem i Seko förut och var fackligt engagerad där, säger Musa Abrohom som jobbar på Samhall och tillhör avdelning Hallunda.
Han vet redan en fråga som han vill att förbundet ska arbeta för att förändra.
– För att få fler medlemmar skulle avgiften vara avdragsgill i deklarationen, så som det var förut. Jag tror att facket har tappat många medlemmar för att det försvann, säger han.

Under kursdagen diskuteras flera förslag till motioner, som hur kongressombud ska utses, hur förbundet ska kunna locka fler medlemmar och hur de som redan är medlemmar ska bli aktiva och engagerade.
Ett förslag som dyker upp är att de som jobbar deltid skulle få lägre medlemsavgift. Det är något som Irina Indriksone tycker är viktigt.
– Det finns många som inte jobbar heltid och jag tror att det skulle vara bra om det var en lägre avgift för dem, säger hon.
Hon jobbar på Rentokil Initial i Stockholm och har varken varit på kongress eller skrivit motioner tidigare.
– Det känns svårt, särskilt med språket, men jag hoppas att vi kan hjälpas åt att skriva, säger hon.

Irina Indriksone är en av flera förtroendevalda i region Ost som fått träna på att skriva motioner.

Bra att veta

  • Alla medlemmar får skriva motioner men de ska skickas in genom avdelningen. Om du inte vilken avdelning du tillhör, kontakta ditt ombud eller din region.
  • Sista dagen för avdelningarna att skicka motioner till regionkontoret är 12 oktober. Alla motioner måste därför vara inlämnade före det.
  • Kongressen hålls 25-27 maj 2018. Förbundets 121 avdelningar utser och skickar ett ombud var.