Fastighetsanställdas Förbunds fackklubb vid SGS i Göteborg har skrivit ett öppet brev till mig om Hamnarbetarförbundets långdragna konflikt i Göteborgs containerhamn.

Fastighets har medvetet inte ställt sig på någon sida i denna konflikt utan värnar den fria organisationsrätten. Det blir ändå problematiskt eftersom det är Transportarbetarförbundet, ett systerförbund till Fastighets i LO, som har ett gällande avtal på arbetsplatsen. Därmed är de bundna av fredsplikt vilket är helt i enlighet med den svenska arbetsmarknadsmodellen som Fastighets står bakom.

Den konflikt som nu pågår kan skada den svenska modellen och vi riskerar i förlängningen få inskränkningar i strejkrätten. Regeringen har med anledning av konflikten tillsatt en utredning som ska se över strejkrätten vilket jag djupt beklagar då förhandlingssystemet riskerar att rubbas. Arbetsmarknadens parter måste kunna lösa sådana konflikter utan statlig inblandning, undantaget Medlingsinstitutet.

Fastighets har under de flesta avtalsrörelser tvingats varsla om stridsåtgärder på minst ett avtalsområde, vi har i årets avtalsrörelse lagt ett antal egna varsel, sympativarsel och även fått sympativarsel. Denna möjlighet har alltid skapat irritation hos våra motparter med krav på olika begränsningar i strejkrätten.

Jag beklagar att parterna, trots medling, ännu inte hittat en lösning.

Mitt förslag om ett möte med våra medlemmar på SGS den 4 juli under eftermiddagen kvarstår om intresse finns.