De som gynnas av dagens pensionssystem är högutbildade som lever länge och som klarar av att jobba till 70-årsåldern.
Arbetare hör till förlorarna och tjänstemän till vinnarna i pensionssystemet som infördes på 1990-talet.

Ett av problemen enligt rapporten Pensionssveket är att pensionerna är för låga i förhållande till lönerna. Dessutom påverkar sjukdom, deltidsarbete och arbetslöshet pensionernas storlek så att en stor andel äldre riskerar att få pensioner som är så låga att de ligger under fattigdomsgränsen. Framförallt är risken stor för kvinnor över 75 år.
Även utlandsfödda finns med i riskgruppen eftersom de som inte vistats tillräckligt länge i Sverige inte kan kvalificera sig för full pension.

Pensionssystemet är designat för personer som jobbar heltid och hela yrkeslivet i Sverige, säger Victor Bernhardtz, utredare på Katalys.
– Fastighets medlemmar med deltidsanställningar och lägre inkomster löper större risk än medborgare i genomsnitt att drabbas av låga pensioner. Många i Sverige är inte födda i Sverige vilket måste tas i beaktande i ett pensionssystem, säger han.

Många arbetare kommer att få runt 46-47 procent av slutlön i pension. En tidigare publicerad LO-rapport visar att en 65-årig kommunalarbetare får 46,8 procent av sin slutlön i pension och en industriarbetare får 47,4 procent.
Flera svenskar tror dock att de kommer att få en betydligt högre pension, visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Swedbank. Nästan varannan svensk tror att de kommer att få minst 70 procent av sin lön när de går i pension. Lika många tycker att 70 procent av lönen är en miniminivå de behöver för att klara sig ekonomiskt.

Hur anser ni på Katalys att pensionssystemet ska se ut i stället?
– Vi har ännu inte skissat på ett färdigt förslag. Tanken är att det ska ske nästa år, säger han och fortsätter:
– Principen ska vara att alla som jobbar ska få drägliga pensioner. Inte minst måste pensionssystemet ta hänsyn till de arbetare som inte kan arbeta heltid för att de inte erbjuds heltidsjobb. Det är samhällets ansvar att se till att även de får en dräglig tillvaro i pensionsåldern, säger Victor Bernhardtz.
En av idéerna i rapporten är en förmånsbestämd lägstanivå så att den beräknade pensionen inte understiger gränsen för risk för fattigdom.

Risk för fattigdom innebär att leva på en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten.

Katalys är ett fackligt idéinstitut som startades på initiativ av 6F-förbunden Byggnads, Fastighets, Elektrikerna, Målarna och Seko.
Hela rapporten finns att läsa på www.katalys.org.

Pensioner

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Den som haft liten eller ingen inkomst alls kan få garantipension som är ett grundskydd.
Därutöver finns tjänstepension som fack och arbetsgivare förhandlat fram.
Källa: Pensionsmyndigheten