Fastighetsanställda har en blomstrande arbetsmarknad för sig och hittar i högre grad än andra arbetssökande jobb snabbt efter uppsägning. Det visar siffror som Fastighetsfolket har begärt ut från Trygghetsfonden TSL. Bland de fastighetsanställda som beviljats omställning genom fonden får 30 procent ett mer kvalificerat jobb än de hade tidigare, vilket också är högre än de flesta branschers genomsnitt.
Fastighetstekniker och drifttekniker är särskilt efterfrågade, påpekar Peter Aronsson, ombudsman med ansvar för yrkesutbildning på Fastighets.
– Många får jobb under själva uppsägningstiden, berättar han.

Jonny Lilja, 52, jobbade fram till i somras i Västerås som anläggningsarbetare för MMT, ett dotterbolag till fastighetsföretaget HSB. När HSB sedan lade ut verksamheten på ett annat bolag, bestämde sig Jonny Lilja för att köpa en lastbil av HSB och starta eget företag.
Han hade en uppsägningstid på ett halvår, och utbildade sig under denna tid i hur man startar eget, studier som han bekostade på egen hand.

När Fastighetsfolket talar med Jonny Lilja under hans andra dag som egenföretagare är han ute på vägarna i färd med att transportera kabeltrummor till järnvägen i Tillberga. Han har inte ångrat sitt beslut att byta inriktning, tvärtom.
– Man måste våga prova på. Det var inte så att jag vantrivdes på mitt förra jobb, men när det nu blev tillfälle att starta eget, så gjorde jag det. Jag är så pass gammal att det kan vara skönt att bestämma själv de sista åren i jobbet. Är jag klar klockan tre en eftermiddag nu, så kan jag sluta för dagen då, säger Jonny Lilja till Fastighetsfolket.
Åkeribranschen är tuff, med en hård konkurrens, medger Jonny Lilja, som ändå har en stor tilltro till framtiden.
– Jag känner ingen oro för att få det att gå ihop. Bilen jag köpte är gammal, så jag är inte skuldsatt, säger han nöjt.

Jonny Lilja är en av dem som fixade nytt jobb på egen hand. Andra kan behöva hjälp på vägen med hjälp av Trygghetsfondens TSL:s omställningsförsäkring. Hittills har det stödet främst inneburit jobbcoachning för personer som har sagts upp till följd av arbetsbrist. Det kan handla om hjälp med CV eller hjälp med kontakterna med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Från och med den 1 november har Trygghetsfonden TSL:s styrelse beslutat att frigöra pengar för att även bekosta mer utbildning och validering, alltså möjlighet för arbetssökande att få sina yrkeskunskaper bedömda och dokumenterade. Trygghetsfonden får inte nya pengar för detta, i stället frigörs 20 procent av redan befintliga medel för dessa ändamål.

Den som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kommer genom detta stöd även att kunna följa korta, yrkesinriktade utbildningar på ett par veckor (deltagarna får inte studera mer än tre veckor – då förlorar de sin A-kassa) och på så sätt stärka sin möjlighet till nytt jobb.
Även behovet av validering, att få sin kunskap dokumenterad, är stort, enligt Caroline Söder, vd vid Trygghetsfonden.
– Branschen efterfrågar i allt högre grad dokumenterad kunskap. Många gånger har den anställde arbetat i många år och har med sig mycket kompetens. Sker plötsligt en uppsägning på grund av arbetsbrist, är det inte alltid man har denna kompetens dokumenterad, säger Caroline Söder.

Trots att fastighetsanställda jobbar inom en bransch där behovet av arbetskraft är stort, kan personal bytas ut i samband med offentliga upphandlingar när arbetsgivare lägger ut sin verksamhet på nya företag, konstaterar hon.
– Kraven ökar i många branscher. Då krävs ny kompetens och ofta även certifiering, säger Caroline Söder.

Trygghetsfonden TSL

  • Trygghetsfonden administrerar den omställningsförsäkring som avtalats mellan LO och Svenskt Näringsliv, 100 000 företag med 900 000 anställda omfattas.
  • Den gäller på arbetsplatser där det finns ett kollektivavtal med ett LO-förbund.
  • 785 fastighetsanställda beviljades omställning mellan den 1 oktober 2016 fram till sista september 2017.
  • 83,7 procent av dessa har under denna tid hittat nytt jobb (jämfört med andra branschers genomsnitt på 79,6 procent).
  • 81 procent av deltagarna inom Fastighets får dessutom ett lika eller minst lika kvalificerat jobb, även det är en något högre andel jämfört med andra branscher.
  • Under 2017 beviljades färre omställning (512) jämfört med 2016 (844).
  • Ett av Trygghetsfondens nya mål är att deltagare i Trygghetsfonden TSL:s omställningsprogram ska få ett minst lika kvalificerat jobb som tidigare.
  • Det finns också något som heter Trygghetsfonden Fastigo-LO som gäller för dem som är anställda på bland annat HSB, allmännyttiga bostadsbolag och en hel del andra företag.

Källa: TSL Trygghetsfonden