Det har länge känts konstigt för mig att vi pratar på ett sätt om dem som bor trångt i miljonprogram och på ett annat om de som bor trångt på andra platser. Jag lyssnade på en forskare som pratade om ett område i en mindre stad där han varit inne och tittat i lägenheter. ”Det är 90 procent invandrare i det här området, och de kan vara tio stycken som sover i en lägenhet.” Han visade genom att liksom måla upp bilden med händerna i luften: ”Det ligger sängar så här längs varenda vägg.”

Ni som arbetar som fastighetsskötare vet att det finns folk som bor väldigt trångt. Det finns familjer där barnen behöver dela rum, ibland flera per rum. Och ni vet också att det är rätt ovanligt att det är tio stycken, även om det förstås händer. Forskaren tog ett extremfall och gav bilden av att det var vanligt. Dessutom var det inte sant att det var 90 procent av invånarna som bodde där som invandrat från andra länder. Forskaren överdrev.

Det viktiga med exemplet är att den här typen av rykten inte gör saken bättre. Om vi pratar om trångboddhet i miljonprogram för att vi vill minska trångboddheten behöver vi tänka på hur det kan bli en ändring, i stället för att överdriva på det här sättet och prata om det som att det är invandringens fel.

I år har jag arbetat med Stockholms stad för att titta på hur byggandet i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng kan få positiva sociala effekter. Vi intervjuade både barn och vuxna som ofta sade att de skulle vilja ha fler rum i sina hem. Så jag kollade och såg att det finns för få lägenheter med fler rum i områdena. I hela Stockholms stad finns 25 000 hushåll där de är fem eller fler personer totalt, och 40 000 bostäder som har fem eller fler rum och kök – mer än tillräckligt. Samtidigt kunde det som värst i ett område i Bredäng vara så att det fanns 419 hushåll med fem eller fler personer, och 21 femrumsbostäder i samma område. Alltså nästan 400 familjer som bodde i lägenheter med för få rum.

Där är problemet – att vi har en ojämn fördelning av större lägenheter. Tittar vi på det i stället för att tjata om invandring kan vi göra något åt det. Nu när det ska byggas nya bostäder i Skärholmen ber Stockholms stad byggarna att tänka på hur de kan få till fler lägenheter med fler rum än de brukar. Anledningen till att det hittills byggts färre lägenheter med fler rum är bland annat att det är lättare för dem som bygger att göra vinst när de bygger mindre lägenheter.

Trångboddhet är ett av alla problem som har väldigt många olika sidor att tänka på. Och väldigt sällan är det viktigaste i problemen vi har i dagens samhälle vilket land människor är födda i.