Rapporten Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier visar systematiska skillnader i hur de olika samhällsklasserna gestaltas. Medelklassen dominerar och arbetarklassen är kraftigt underrepresenterad. 70 procent av de personer som förekom i televisionen under 2015 tillhörde medelklass, 11 procent arbetarklass och 9 procent tillhörde makteliten, till exempel politiker och vd:ar för stora företag.

Ju högre upp i klasshierarkin en person befinner sig desto större betydelse får personen och desto mer nyanserat skildras personen exempelvis vad gäller hans eller hennes sociala relationer och familjeband.

Vidare visar rapporten att arbetarklassen sällan syns i nyheter och faktaprogram. I stället finns personer från arbetarklassen i film, drama och reality-program. I många reality-program på tv skildras de på ett stereotypiskt, nedsättande och hånfullt sätt.

Katalys påpekar att arbetarklassens röster saknas i en tid då ojämlikheten och klassklyftorna ökar i samhället.
– Det försvårar arbetarrörelsens möjligheter att påverka politiken för ett mer jämlikt samhälle, säger Peter Jakobsson, en av rapportens författare,  i ett pressmeddelande.

Att sakna representation i medierna kan leda till en känsla av osynliggörande som i sin tur kan ligga till grund för att man tar avstånd från medierna. Katalys anser att SVT har misslyckats med sitt uppdrag att vara hela Sveriges television. Andelen arbetarklasspersoner är betydligt lägre i public service-kanalerna i jämförelse med de kommersiella kanalerna.
– Det är en oerhört viktig rapport för att förstå hur klasserna speglas i medier och hur arbetarklassens utplåning i svensk television faktiskt ser ut i dag. Det har allvarliga politiska konsekvenser när stora befolkningsskikt inte syns i SVT eller TV4, säger Daniel Suhonen, chef för Katalys i ett pressmeddelande.

Så visar undersökningen

Siffrorna visar vilken utsträckning de olika samhällsklasserna förekommer i de olika svenska kanalerna och i olika genrer under 2015. Undersökningen omfattar de största kanalerna SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4 och TV 5.

Förekomsten per tv-kanal, i procent
SVT 1
Arbetarklass 5
Mellanskiktet 86
Maktelit 9

SVT 2
Arbetarklass 5
Mellanskiktet 69
Maktelit 26

TV3
Arbetarklass 16
Mellanskiktet 59
Maktelit 25

TV4
Arbetarklass 10
Mellanskiktet 87
Maktelit 3

TV5
Arbetarklass 10
Mellanskiktet 77
Maktelit 13

Förekomsten i olika genrer, i procent

Arbetarklass: nyheter (4), drama (14), underhållning (6), dokusåpor (17)
Medelklass: nyheter (69), drama (73), underhållning (85), dokusåpor (53)
Maktelit: nyheter (27), drama (13), underhållning (9), dokusåpor (30)

Mellanskiktet definierar Katalys som "anställda professionella och chefer – kapitalets funktionärer, vilka har vissa möjligheter att utöva makt över andra och sin egen livssituation – men också människor som är anställda för att administrera kapitalmakten på en lägre nivå." Maktelit omfattar exempelvis politiker och vd:ar på större företag.

Rapporten Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier baseras på siffror som författarna, Peter Jakobsson och Fredrik Stiernstedt, har tagit fram i ett forskningsprojekt på Södertörns högskola och ingår i Katalys klassutredning ”Klass i Sverige”.

Katalys är ett fackligt idéinstitut som stöds av 6F. De fackförbund som ingår i 6F är Fastighets, Målarna, Elektrikerna, Seko och Byggnads.