I rapporten som presenteras i dag har Sverigedemokraternas agerande i riksdagens arbetsmarknadsutskott under åren 2014-2018 granskats. Rapportförfattaren Maja Stilling har tittat på motioner, reservationer och förslag och fokuserat på sex frågor som är centrala för löntagare. Slutsatsen är att SD genom sin politik vill försvaga facket, minska anställningsskyddet och motverka sammanhållningen på arbetsmarknaden.

De frågor som rapporten tittat närmare på är att utöka undantagen i turordningsreglerna i Las, att kunna stapla tidsbegränsade anställningar och om a-kassan ska bli statlig och obligatorisk. Också ställningstaganden om etableringsåtgärder för nyanlända, kvotering av föräldraförsäkringen och lärlingsanställningar har synats i rapporten.

SD föreslår en uppluckring av Lagen som anställningsskydd med fler undantag från turordningsreglerna. Det är också det enda partiet som röstade nej i riksdagen till att begränsa möjligheten att stapla tidsbegränsade anställningar.

Partiet är negativt till särskilda arbetsmarknadsinsatser för nyanlända och är också emot kvotering av föräldraförsäkringen. Deras förslag om att förstatliga arbetslöshetskassan skulle kunna minska den fackliga anslutningsgraden, påpekar rapporten.

SD har suttit i riksdagen sedan 2010. Partiet har under åren svängt i en rad frågor och driver enligt Maja Stilling en ”flip-flop-politik”. Hennes slutsats är att partiet väljer den ståndpunkt i varje sakfråga som bäst passar med partiets invandringspolitik.

–Vi kan se att Sverigedemokraterna bytt åsikt i en rad frågor, att de inte står för en arbetsmarknadspolitik som bygger på grundläggande solidaritet och att deras politik minskar anställningstryggheten, säger utredaren Maja Billing.

Partiledaren Jimmie Åkesson sa i sitt vårtal 2014 att ”vi är ett bättre arbetarparti än deras gamla” med adress till Socialdemokraterna. Samtidigt pratade han om ”den falska arbetarrörelsen med LO i spetsen”. Att partiet framställer sig som ett arbetarvänligt parti är viktigt att syna, sa journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius vid ett seminarium om rapporten.

–Det är viktigt att granska deras politik på det här sättet och att lyfta fram att förslagen går emot deras egen retorik. SD framställer sig ofta som realisterna som vet hur det är i verkligheten. Därför är det viktigt att framhålla att de är fullständiga amatörer när det gäller arbetsmarknad och att de inte vet hur den svenska modellen fungerar, sa Anna-Lena Lodenius, som bevakat Sverigedemokraterna och högerextremismen under lång tid.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sa på samma seminarium att rapporten visar att Sverigedemokraterna inte är ett arbetarvänligt parti.

–När man på det här sättet synar deras förslag kan man slå fast att Sverigedemokraterna är arbetarfientliga. De blåljuger hela tiden, men nu är det svart på vitt att de står väldigt långt från vanliga löntagares intressen, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Att SD röstat med alliansen i de flesta förslagen i riksdagen är viktigt att påpeka, menar han.

–SD säger ju att de vill sikta in sig på att nå LO-kvinnorna. Men när man ser deras politik så röstar de ju nej till allt som är bra för LO-kvinnor och lägger sig väldigt långt till höger. Att de stöttar de borgerliga har vi inte lyckats göra tillräckligt tydligt hittills, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Tiden är en tankesmedja

Tiden grundades 2006 som Arbetarrörelsens tankesmedja av LO, ABF och Socialdemokraterna.

Den nya rapporten heter Arbetarparti eller arbetarfiende?.