Flankerade av tunga företrädare från fack och arbetsgivare presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i början av mars de nya etableringsjobben, som vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa.

Men bläcket på uppgörelsen hann knappt torka innan Fastighets ordförande Magnus Pettersson upprepade förbundets nej. Även fem andra LO-förbund är tveksamma eller helt avvisande till reformen.

Fastighets varnar för en ökad risk för överutnyttjande av anställningsstöd. Det finns redan för många, är förbundets argument.

– Jag delar kritiken om att det finns arbetsgivare som missbrukar stöden. Däremot innebär konstruktionen av etableringsjobben att de är anställningar som i normalfallet ska leda till en fast heltidstjänst, säger Ylva Johansson när hon träffar Fastighetsfolket.

Hon lyfter även fram andra delar i konstruktionen som skiljer etableringsjobben från andra stödformer: Etableringsjobben får inte enbart användas för att sänka arbetsgivarens kostnader och parterna ska ha en gemensam nämnd som tar emot anmälningar om missbruk, enligt ministern.

– Jag tycker att LO-sidan har lyckats väldigt väl i sina förhandlingar och uppnått en helt annan kontroll och seriositet med etableringsjobb än vad som gäller för andra subventionerade anställningar, säger Ylva Johansson.

Besviken över att så många förbund sagt nej?
– Nej, jag tror nämligen att många av dem kommer att säga ja.  Vi får se. Det finns gott om tid för fler att hoppa på.

Läs hela intervjun i det kommande numret av Fastighetsfolket, ute den 28 mars.

Etableringsjobb är en ny anställningsform

Etableringsjobb innebär att den nyanlände eller långtidsarbetslöse får en tidsbegränsad anställning på högst två år. Målet är att den ska leda till ett fast jobb.

Ersättningen ska vara 15 600 kronor efter skatt. Den består av en lön från arbetsgivaren och en statlig ersättning till arbetstagaren på 9 870 kronor per månad. Arbetsgivarens kostnad blir 8 700 kronor per månad.

Anställningen ska kunna kombineras med kortare utbildningar. Reformen träder i kraft vid sommarhalvåret 2019, men först ska de fack och arbetsgivare som deltar skriva branschavtal om etableringsjobb.