Stipendiet är på 50 000 kronor och ska delas ut av LO:s ordförande i samband med 1 maj-firandet varje år.

– Mäns och kvinnors livsvillkor är fortfarande mycket olika, och till stor del beror det på hur arbetslivet ser ut, säger LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström.

– Men under det år som har gått sedan Metoo-upproret har det hänt mycket på jämställdhetsområdet. Många av våra medlemmar, både kvinnor och män, är djupt engagerade. Med stipendiet vill vi uppmuntra dem som vill göra någonting på hemmaplan.

Stipendiet ska alltså inte belöna redan genomförda insatser.

Det delas i stället ut till medlemmar och fackligt förtroendevalda i LO-förbunden som vill genomföra ett konkret projekt eller en aktivitet för pengarna.

Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande.

Utgår både från klass och kön

Det ska handla om aktiviteter som främjar jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, i den fackliga organisationen eller i arbetslivet i stort.

Vilka slags aktiviteter som kan ska uppmuntras vill LO inte begränsa, men nätverksträffar, studieresor, undersökningar och kunskapsspridning inom facklig feminism är några exempel. Med facklig feminism menar LO ett jämställdhetsarbete som utgår från både klass och kön.

LO:s styrelse fattade beslut om stipendiet i måndags.

– Redan nu har många hört av sig och frågat: När kommer det? säger Berit Müllerström.

Sista ansökningsdag för stipendiet är den 15 februari 2019.

Håller kvar Metoo-frågor på dagordningen

Ansökningarna kommer att hanteras av några anställda vid LO:s kansli. LO:s tvärfackliga råd, där vart och ett av de 14 LO-förbunden har en representant, kommer att föreslå en stipendiat. Själva beslutet fattas av LO:s styrelse.

Stipendiet utlyses alltså på årsdagen av det fackliga Metoo-uppropet #inteförhandlingsbart.

Hur varaktig effekt Metoo-upproret har fått har ifrågasatts, men Berit Müllerström är optimist.

– Metoo satte frågan om sexuella trakasserier högst på dagordningen. Nu gäller det att hålla den kvar där. LO:s nya stipendium kan vara ett sätt att göra det.

– Jag tror att alla är mer medvetna i dag om att man måste lyssna på den som blivit utsatt för trakasserier. På så sätt har Metoo redan haft stor betydelse.

Har Metoo påverkat LO:s kansli?
– Absolut, svarar Berit Müllerström. Vi har haft utbildningstillfällen och personaldagar kring frågan.

– Både under de år jag jobbade inom äldreomsorgen och då jag har arbetat fackligt har jag ibland hört sexuella skämt och fått beröringar som jag inte har gillat – men sagt mig att ”det var inte så farligt” eller ”lite får man tåla”. Det kommer jag aldrig mer att säga.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.