Inkomsterna varierar stort för elever på olika program efter att man lämnat gymnasiet – och även mellan olika skolor som erbjuder samma gymnasieprogram. Det visar siffror som arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv har tagit fram med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB.

TV: Vem finns på andra sidan dörren?

Ögonblicket

Genom att samla all statistik i en nylanserad databas vill Svenskt näringsliv bidra med underlag till elever som under de kommande veckorna ska göra sina val till gymnasiet. Arbetsgivarorganisationen vill även uppmärksamma hur bra snittlöner eleverna på vissa yrkesprogram och teknikprogram kan få.

Hög ungdomsarbetslöshet

Trots högkonjunktur ligger arbetslösheten för ungdomar i åldern 15–24 år på 16,9 procent. Därför är det viktigt med utbildningsval som fungerar på arbetsmarknaden, skriver Johan Olsson och Tobias Krantz, utbildningspolitisk expert respektive chef för utbildning, forskning och innovation hos Svenskt näringsliv, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Statistiken visar att inkomsterna varierar mycket mellan olika program efter att man lämnat gymnasiet. Elever som gått ut energiprogrammet uppnådde högst snittinkomster: 307 000 kronor om året. På andra och tredje plats toppar elever som gått ut byggprogrammet och teknikprogrammet.

60 procents skillnad i årsinkomst

Svenskt näringslivs siffror på genomsnittlig årsinkomst för elever som gått ut VVS- och fastighetsprogrammet är från 2016. Dessa elever gick ut programmet år 2015.

Högst inkomster för elever som gick ut VVS- och fastighetsprogrammet hittar man i Örnsköldsviks gymnasium: 266 950 kronor i genomsnittlig årsinkomst. Lägst snittinkomster har eleverna som gick ut samma program på Taserudsgymnasiet i Arvika: 104 800 kronor. Årsinkomstskillnaderna mellan eleverna på dessa två VVS- och fastighetsprogram är drygt 60 procent.

Störst skillnad i Västernorrland

Störst skillnader i genomsnittlig årsinkomst mellan skolor i samma region hittar man i Västernorrlands län. Elever från det enskilda VVS- och fastighetsprogram med högst snittinkomst tjänar drygt 47 procent mer än eleverna från samma program på den skola där eleverna nått de lägsta snittinkomsterna.

Stockholms län hamnar på andra plats vad gäller störst skillnader i genomsnittlig årsinkomst. Där är skillnaden mellan högst och lägst årsinkomst mellan elever på VVS- och fastighetsprogrammet 34,7 procent. I Västra Götaland är skillnaden mellan högst och lägst årsinkomst 32,1 procent.

Samarbete med företag bättre för elever

Svenskt näringsliv har tagit fram siffror på hur stor arbetslösheten varit bland elever i olika gymnasieprogram, dock inte för VVS- och fastighetsprogrammet. En orsak till detta kan vara att dagens program till sin form enligt Svenskt näringsliv bara funnits sedan 2012. Den första kullen VVS- och fastighetselever gick alltså ut år 2015.

Enligt Svenskt näringsliv klarar sig elever som gått i gymnasieskolor med nära samarbete med företag över lag bra på arbetsmarknaden. Där är andelen sysselsatta efter gymnasiet hög och inkomsterna högre än snittet.