LO:s rapport ”Makteliten” visar att inkomstskillnaderna 2017 var de största som uppmäts sedan 1950. På 1980-talet var skillnaderna som minst, sedan dess har de vuxit för varje år, skriver Arbetet.

– De senaste 20 åren har det fullständigt exploderat. Vi är väldigt frustrerade över att så lite har hänt och att det inte är mer debatt. Det är svårt att förstå att det är så litet folkligt engagemang här, jämfört med i andra länder. Potentiellt är det här farligt för demokratin, eftersom det minskar tilliten mellan makteliten och dem som utför arbete, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när rapporten presenterades, skriver Arbetet.

Vd:ar drar ifrån mest

Makteliten, som LO kallar dem, utgörs av 200 individer på maktpositioner som vd:ar på de största bolagen, politiker, mediechefer, höga tjänstemän och arbetsmarknadens parter.

Även inom makteliten är skillnaderna stora. I alla tre grupperna är kvinnornas inkomster lägre än männens.

Bolags-vd:arna drar ifrån mest. 2017 gick det drygt 59 industriarbetarlöner på den genomsnittliga vd-inkomsten i eliten. Det kan jämföras med 1980 – då motsvarade inkomsten för en vd nio industriarbetares löner.

År 2017 gick det 26,6 städarlöner på den genomsnittliga inkomsten för en person som ingår i makteliten.

LO vill förändra skattesystemet

För att inte klyftorna ska fortsätta att öka vill LO och Karl-Petter Thorwaldsson att det ska finnas föreskrifter om att vd:s årliga löneökningstakt inte ska vara högre än löneökningstakten för övriga anställda i företaget. Annars måste företagen förklara sig i årsredovisningen.

LO vill också att skattesystemet ska förändras och är skarpt kritisk till flera delar av januariavtalet.

– Nu när värnskatten avskaffas kommer den genomsnittliga vd:n på de 50 storföretagen i vår undersökning betala dryga 67 000 kronor mindre i skatt i månaden. Så kan vi inte ha det. Den skattereform som ska komma senare under mandatperioden måste gynna vanligt folk, i stället för rikisar, säger Karl-Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Lönepolicy för LO-ordförande

Som LO:s ordförande ingår också Karl-Petter Thorwaldsson i makteliten, precis som Svenskt näringslivs vd. LO har en policy att ordförandens lön ska motsvara 3,5 industriarbetarlöner, skriver Arbetet. Inkomster från andra uppdrag, som styrelsearvoden, får man inte behålla.

Svenskt Näringslivs vd hade en inkomst som motsvarade 23,3 industriarbetarlöner 2017.

Maktelitens inkomster jämfört med några andra yrken

Industriarbetare: 19,6
Vårdbiträden: 27,7
Städare: 26,6
Butikssäljare: 25,2
Målare:18,6
Servitörer: 25,6

Siffrorna är för 2017 och hämtade ur LO-rapporten ”Makteliten – utan markkontakt”.