1. Vad måste jag göra för att få ersättning?

För att få rätt till a-kassa krävs att du uppfyller några grundläggande villkor. Numero uno – du måste skriva in dig på arbetsförmedlingen från dag ett. Mycket viktigt! Förr var man tvungen att knalla dit fysiskt och säga hej till en arbetsförmedlare. I dag funkar bank-id lika bra.

Man ska även ha uppfyllt det så kallade allmänna villkoret. Reglerna här är rätt enkla. Du ska vara arbetsför, det vill säga att du kan arbeta minst tre timmar per dag och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka. I övrigt ska du stå till arbetsmarknadens förfogande som det så vackert heter. Det går med andra ord inte att pysa iväg till Thailand i tre veckor när du går på a-kassa.

Det tredje kravet är lite knivigare. Det kallas arbetsvillkoret och innebär att man ska ha jobbat i en viss omfattning innan arbetslösheten. Huvudregeln är att du måste ha arbetat i sex månader med minst 80 arbetstimmar varje månad under det senaste året. Uppfyller man inte det prövar a-kassan arbetsvillkoret enligt alternativregeln. Då ska man ha jobbat 480 timmar i sex sammanhängande månader under det senaste året. Under var och en av dessa sex månader måste du ha arbetat minst 50 timmar. Tanken är att alternativregeln ska fånga upp de som har större variation i sin arbetstid.

2. Hur mycket pengar kan jag få?

et beror på en mängd olika saker. Om du varit medlem i en a-kassa kortare än tolv månader, men ändå uppfyller ett arbetsvillkor, kan du få en grundersättning. Ersättningen är max 365 kronor per dag om du arbetade heltid innan. Arbetade du deltid minskas beloppet proportionerligt. Du måste ha fyllt 20 år för att få grundersättning.

Har du varit med i a-kassan i över tolv månader och dessutom uppfyller ett arbetsvillkor har du rätt till inkomstbaserad ersättning. Den ersätter 80 procent av din genomsnittliga inkomst per dag innan arbetslösheten, under de första 200 dagarna. Därefter sjunker den till 70 procent.

Men app app app, så enkelt är det ändå inte. Det finns ett tak på max 910 kronor de första 100 dagarna av ersättningsperioden, sen sjunker taket till högst 760 kronor per dag. En ersättningsperiod är normalt 300 dagar, därefter måste man oftast uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

Kommunals a-kassa har en räknesnurra som ger en bra överblick av vad man kan förvänta sig få ut från a-kassan.

3. Hur ska a-kassan veta hur mycket jag har jobbat då?

Det är då det magiska arbetsgivarintyget kommer in i bilden! Så fort du slutar, eller om din arbetstid minskar och du vill börja stämpla, begär då ut ett arbetsgivarintyg av din chef och skicka till a-kassan. Numera kan arbetsgivare fylla i intyget på sajten arbetsgivarintyg.nu som tagits fram av alla a-kassor gemensamt.

Detta roliga papper är din vän!

4. Som deltidare, kan jag dryga ut med a-kassa?

Jajamensan. I alla fall ett tag. Enligt nya regler från 2017 kan deltidare få ersättning under 60 veckor av en ersättningsperiod. Tidigare fick man a-kassa i 75 dagar. Efter de dagarna stod valet mellan att fortsätta jobba deltid utan rätt till a-kassa, eller så fick man bli arbetslös på heltid, med a-kassa.

De gamla systemet gjordes om eftersom det i vissa fall kunde leda till att det lönade sig att vara helt arbetslös i stället för att jobba deltid.

5. Hur söker jag då?

När man skriver in sig på arbetsförmedlingen notifieras a-kassan, och du får information skickad till dig.

Alla a-kassor har också e-tjänsten Mina sidor. Den är smart och kommer att ställa dig ett antal frågor som säkerställer att alla papper och intyg är på plats.

6. När kommer stålarna?

När ansökan är inne behöver a-kassan först göra en utredning för att beräkna din ersättning. Är alla papper inne så går det oftast på en vecka. Pengarna betalas då ut veckovis på torsdagar.

Men! Karensdagarna är icke att förglömma. De innebär att du måste varit arbetslös sex dagar innan du kan få ersättning. Eftersom a-kassan i grunden är en försäkring liknas karensdagarna ibland vid en självrisk.

7. Spelar det någon roll vilken a-kassa jag är med i?

I vissa branscher kan man välja bland några olika. Inom fastighetsområdet är det dock Fastighets a-kassa eller den fristående Alfakassan som gäller.. Kostnaden för medlemskap i a-kassorna varierar, men kan i kombination med fackligt medlemskap också ha olika förmåner.

Artikeln är tidigare publicerad i Handelsnytt som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.