Andelen städ- och fastighetsjobb som läggs ut på underleverantörer bara växer. Och det är stora, globala företag som tar över, som ISS, Sodexo och Coor. Ofta innebär förändringen sämre arbetsvillkor och lägre lön – för de anställda som överhuvudtaget får behålla jobbet. Orsaken är att kostnaderna måste minska för att bolagen ska ha möjlighet att vinna upphandlingarna. Det visar en granskning av webbtidningen Dagens Arena. 

Man får bara ett papper och de säger: Skriv på!

Städaren Anna har i 15 år arbetat på samma arbetsplats, men med fyra olika arbetsgivare. Varje gång en ny utförare tagit över har även hennes lön sänkts, med totalt nästan 5 000 kronor i månaden. 

– De säger ingenting om lönesänkningen. Man får bara ett papper och de säger: Skriv på! Och alla gör det, säger Anna, som vill vara anonym, till tidningen.  

Bekräftar bilden

De anställdas ombud på Fastighets bekräftar bilden av utvecklingen. Det gör även Medlingsinstitutet, som tagit fram lönestatistik på området. 

– Vi har en genomsnittlig löneökning årligen på 2,3 procent sett till hela arbetsmarknaden. Men ökningen i de här yrkena ligger långt under, säger nationalekonomen Petter Hällberg. 

Yrkena som omfattas av granskningen är förutom städare och fastighetsskötare även bland andra ekonomiassistenter, sekreterare, kundtjänstpersonal och kontorsreceptionister.

I dessa yrkesgrupperna var löneökningstakten mellan 2014 och 2017 i snitt mellan 0,4 och 1,5 procent per år.

Hälften arbetar deltid

En annan konsekvens av att fler jobb läggs ut på underleverantörer är att många heltidstjänster omvandlas till deltid för att anpassas till de tider uppdragsgivarna vill ha tjänsten utförd.

– Totalt sett arbetar vi lika många timmar, men då får man anställa fler på deltider. Jag skulle säga att hälften av städarna på ISS i Stockholm jobbar deltid, säger Christina Petranyi, riksklubbsordförande för Fastighets på ISS till Dagens Arena.