Lönerna har ökat 2,5 procent till och med juni år 2019, jämfört med samma period år 2018, enligt Medlingsinstitutets prognos. Det ligger i linje med löneökningarna sedan år 2013.

Sedan dess har lönerna i Sverige har ökat med ungefär 2,5 procent per år.

– De senaste årens goda konjunkturläge och höga efterfrågan på arbetskraft har inte gjort något tydligt avtryck i form av en allmänt stigande löneökningstakt. Detta är annars något man skulle kunna förvänta sig utifrån tidigare högkonjunkturer, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Nu är konjunkturen på väg att mattas av och det är inte säkert att vi kommer att se någon sådan effekt på lönerna denna gång.

Riktiga ökningen är lägre

Under första halvåret 2019 steg inflationen med 1,9 procent, vilket innebär att reallöneökningen är 0,6 procent.

Inflation och reallöner

Inflation innebär att den allmänna prisnivån ökar så att man kan köpa färre varor och tjänster för samma pengar.

Reallönen är alltså den del som blir kvar efter att man har räknat in hur mycket av ökningen som inflationen har ätit upp.