–Granskningen fortsätter. Vi har två personer som gör en grovscanning och det arbetet går som planerat. Men det återstår en hel del jobb fortfarande innan vi har hela bilden.

Ni har tidigare pratat om stora belopp som verkar saknas. Hur ser den siffran ut idag?

– Det är inte rätt läge att gå ut med konkreta siffror nu. Vi är inne i grovscanningsfasen och det innebär att Tommy Holmbom och Victoria Björkman, som jobbar i projektet, jämför de avgifter som företagen redovisat till Fora med de uppgifter som företagen lämnat om personalkostnader i sina årsredovisningar. Finns det en differens så noteras detta och sedan behöver de differenserna studeras noggrannare. Först då vet vi om det är ett fusk, slarv eller om det finns andra förklaringar.

Om det inte är ett fusk, vad kan orsakerna till differensen vara?

–Det finns fler personalkostnader som redovisas som en klumpsumma i årsredovisningar men som inte är pensionsgrundande. Det kan vara allt från milersättning, traktamenten och utlägg för terminalglasögon till personalkonferenser.

– Sedan är det ju också så att avtalspension bara betalas in för anställda mellan 25 och 65 år.

Så kan det betyda att det inte saknas lika mycket pensionspengar som ni först trott?

–Det vet vi ju inte ännu, men det skulle kunna finnas andra förklaringar till att personalkostnaderna är högre i årsredovisningarna. Innan vi drar allt för långtgående slutsatser av den grovscanning som Tommy och Victoria så förtjänstfullt utfört måste vi sitta ner med de aktuella företagen och gå igenom materialet. Först då vet vi exakt.

Men var det förhastat av förbundet att gå ut med den här informationen?

–Det är möjligt att det var lite tidigt att prata om summor och det får jag ta på mig. Nu är fokus på att vi ska jobba vidare och få fram helhetsbilden.

Så när tror du ni har en helhetsbild av hur stora belopp som saknas i medlemmarnas pensioner?

– När vi arbetat av ett antal företag och fått erfarenhet hur det ser ut. Kanske runt årsskiftet.