Förhandlingarna som handlar om förändringar i Lagen om anställningsskydd är en följd av januariavtalet.

Vi tycker att man har gått för långt. Stora delar av anställningstryggheten tas bort med förslaget som det ser ut nu

Magnus Pettersson

Politikerna har gett parterna möjlighet att komma överens om förändringar, om de inte gör det kommer regeringen och samarbetspartierna göra förändringar i arbetsrätten som de aviserade i 73-punktsprogrammet i januari.

– När politiker tvingar fram förhandlingar får vi ett resultat som är anpassat till Annie Lööfs nyliberala drömmar men som missar byggbranschens verklighet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, i ett pressmeddelande.

”Man har gått för långt”

Sedan tidigare står Pappers utanför. Målarna, Byggnads, Seko, Fastighets och Kommunal har nu lämnat förhandlingarna.

– Vi tycker att man har gått för långt. Stora delar av anställningstryggheten tas bort med förslaget som det ser ut nu. Vi vill öka anställningstryggheten för våra medlemmar, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson och fortsätter:

– Grunden till att vi valt att lämna förhandlingarna är avsiktsförklaringen. Den går alldeles för långt. Ska den vara underlag för fortsatta förhandlingar så finns det inte förutsättningar att ha meningsfulla förhandlingar.

Går längre än januariavtalet

Enligt Magnus Pettersson går avsiktsförklaringen längre än januariavtalet.

– De vill ta bort saklig grund till exempel. Det går längre än januariavtalet där man talar om turordningsreglerna. Den här avsiktsförklaringen innehåller uppluckringar av flera andra områden av anställningstryggheten, säger han.

Enligt Valle Karlsson, Sekos ordförande har LO inte längre förbundens mandat att förhandla om förändringar i Lagen om anställningsskydd och  förhandlingen är död.

Han säger till Sveriges Radio:

– Det borde vara svårigheter att driva de här förhandlingarna vidare när mer än halva LO:s medlemstal har ställt sig vid sidan av.

”Bättre att stå med rak rygg”

Magnus Pettersson säger att vad som händer nu beror på vad de övriga åtta förbunden som inte valt att lämna förhandlingarna gör.

– Men det är klart att om de kommer fram till en uppgörelse med arbetsgivarsidan så kommer den uppgörelsen ha minskad legitimitet eftersom vi andra fem förbund har lämnat förhandlingarna, säger han och fortsätter:

– Det kan också leda till lagstiftning. Vi tycker att det är bättre att stå stolt med rak rygg på arbetsplatserna och ta den politiska fighten än att stå bakom en uppgörelse som innebär stora försämringar i anställningstryggheten.

Samtidigt som arbetsmarknadens parter förhandlar har regeringen tillsatt en utredning för att ”föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”. Till särskild utredare har regeringen utsett justitierådet Gudmund Toijer.

Om regeringens utredning

Utredningens direktiv bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2020 och förändringarna i LAS ska genomföras senast 2021.

Utredningen ska utreda och ge författningsförslag i fyra delar: 

Tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.

Inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.

Författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

Överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

I direktiven står också att förslagen bör samlat innebära att en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Det är också viktigt att arbetsmarknadens parter har möjlighet att bygga vidare på de kollektivavtalslösningar som redan finns.

Källa: regeringen.se

Den här artiklen är först publicerad i Målarnas facktidning som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.