Visar Pillana, ombud, avdelning Eslöv
Visar Pllana, 39 år kongressombud,avdelning Eslöv

– Att vi verkligen jobbar så att vi får möjlighet att växa som förbund. Då blir vi ett större förbund och får mer makt.

Bild: Lena Gunnars

Daniel Liebst
Daniel Liebst, 36 år kongressombud, avdelning Mölndal

– Lika lön för lika arbete. Var man kommer ifrån ska inte spela någon roll. Det gäller både generellt på arbetsmarknaden och för förtroendeuppdragen inom förbundet.

Ljiljana Panic, 49, kongressombud, ordförande för avdelning Göteborg öster

– Ledningen. Vem som ska leda förbundet. Om vi inte har bra ledare fungerar det inte som det ska.

Bild: Lena Gunnars

Emil Haapala, Samhall Gällivare
Emil Haapala, 36, kongressombud, Samhall, avdelning Gällivare

– Organiseringen av förbundet. För att överleva så måste vi ha in fler medlemmar. Som det ser ut nu fungerar inte, men jag tror inte på det nya förslaget heller. Om vi delar upp oss tror jag att det blir värre. 

Bild: Anton Kasurinen