I Sverige finns i dagsläget omkring 65 000 skyddsrum. Men det finns ingen samlad bild av i vilket skick de är. 

Det kom fram i den statliga utredning som presenterades i slutet av 2022, som handlade om hur skyddet för allmänheten ser ut om krig skulle bryta ut. Även Försvarsberedningen föreslog nyligen att alla skyddsrum borde gås igenom

65 000 kontroller på fem år

Regeringen har nu reagerat på detta och föreslår i sin budgetproposition att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, under en femårsperiod ska kontrollera landets alla skyddsrum.

Det är ett stort arbete, konstaterar Anders Johannesson, som är chef för skyddsrumsenheten på MSB.

– Då behöver vi göra 13 000 kontroller om året i fem år. I dagsläget gör vi mellan tusen och tvåtusen och har bara två kontrollanter anställda på enheten, säger han.

Porträtt på Anders Johannesson som står i en korridor.
Anders Johannesson, MSB.

Behöver anställa fler

För att klara av uppdraget bedömer Anders Johannesson att det behövs ytterligare mellan 40 och 50 kontrollanter.

Redan i höstbudgeten i fjol fick MSB ett tillskott på 100 miljoner kronor för upprustning av skyddsrummen. Enligt Anders Johannesson kommer upprustningen först fokusera på de stora specialskyddsrummen som rymmer många människor.

Om det här förslaget går igenom får MSB:s kontrollanter helt klart en tätare kontakt med fastighetsskötarna.

Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

– I normalskyddsrummen kommer vi exempelvis att byta filter och dylikt, allteftersom kontrollerna görs.

Fastighetsägaren är ansvarig

Skyddsrum finns såväl i vanliga flerfamiljshus som i offentliga lokaler eller i garage och dylikt.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att underhålla skyddsrummen så att de fungerar som de ska, att all utrustning finns och se till så att skyddsrumsskylt är uppsatt på byggnadens fasad.

Det praktiska arbetet med det faller i sin tur ofta på anställda fastighetsskötare.

– Våra kontrollanter möter oftast en fastighetsskötare som låser upp skyddsrummet och hjälper till med annat praktiskt. Om det här förslaget går igenom får MSB:s kontrollanter helt klart tätare kontakt med fastighetsskötarna, säger Anders Johannesson.

Skyddsrum

Det finns ungefär 65 000 skyddsrum i hela Sverige. Tillsammans har de plats för ungefär sju miljoner människor.

MSB bedömer att hälften av alla skyddsrum i landet har brister i underhåll. Det kan handla om filter som måste bytas ut eller att lister är bristfälliga.

Fastighetsägare har ansvar att underhålla skyddsrummet så att det fungerar som det ska, att all utrustning finns och att det finns en skylt på väggen bredvid ingången in till själva skyddsrummet.

MSB genomför en besiktning endast när skyddsrummet är nybyggt, det vill säga en nybesiktning. Därefter görs tillsyner och kontroller. En tillsyn är en mindre genomgång, medan en kontroll är grundlig genomgång av skyddsrummet.