Avtalet ger en löneökning på 675 kronor, varav 200 kronor är garanterad ökning och resten fördelas via en pott.

Lönerna höjs från 1 april. Lägstlönerna höjs med motsvarande summa som det totala löneutrymmet, alltså med 675 kronor. Det innebär en månadslön på 19 390 kronor för den som fyllt 20 år.
Övriga ersättningar höjs med 2,6 procent. Ungdomslönerna och betingslönerna höjs också med 2,6 procent.
Tidsramen för arbetstidens förläggning förlängs med en halv timme. Det innebär att arbetstiden på vardagar ska vara inom tidsramen 06.00-17.00.

Flera arbetsgrupper kommer att tillsättas för att klara av en rad ännu olösta frågor. Till exempel ska en grupp se över handledartillägg och handledarutbildning så att en överenskommelse kan bli klar senast den 1 oktober. En annan grupp ska utreda hur avtalets arbetslivskonto (arbetstidsförkortning eller pensionspremier) används idag.

Avtalet mellan Fastighets och Fastighetsbranschen arbetsgivarorganisation, Fastigo, gäller 1 april 2012-31 mars 2013.