Södertälje och Nyköping säljer en del av sina hyresrätter.

Telge Bostäder i Södertälje planerar försäljning av sju fastigheter med 680 hyreslägenheter. Bolagets vd har fått i uppdrag att påbörja försäljningen. Tanken är att fastigheterna ska säljas under året och att pengarna ska användas för att bygga nytt och renovera en del av det äldre beståndet. Telge Bostäder har totalt cirka 10 000 lägenheter.

Också Nyköpingshem har planer på att sälja en del av sitt bestånd av samma anledning. I Nyköping handlar det om 800-900 hyreslägenheter. Bostadsbolaget har idag 4 500 lägenheter.