– Jag ser fram emot kongressen. Jag förväntar mig att det blir en bra diskussion och bra resultat så vi har något att jobba med i framtiden, säger Victoria Morberg.

Victoria tillhör en av Fastighets eldsjälar. Totalt har hon sju fackliga uppdrag men det är ingenting hon tycker är betungande.

– Nej, många av uppdragen går in i varandra,. Om jag är ute på en arbetsplats och agiterar så jobbar jag också för att bygga organisationen för framtiden. Det kan också vara så att jag pratar studier, eller att jag är ute som regionalt skyddsombud. Ibland är det bra att klara flera frågor när man besöker en arbetsplats. På så vis slipper man åka dit flera gånger för att uträtta sina ärenden.

Vilka frågor brinner du mest för?

– Jag brinner för att den lilla människan inte ska sättas på undantag. Att den lilla människan ska kunna ta del av den välfärd som vi jobbar ihop. Tyvärr så kommer många människor i kläm, det kan gäller socialförsäkringen, men det kan också gälla a-kassan.

Vilket LO vill du se i framtiden?

– Ett LO där fler förbund samarbetar på alla plan, såväl fackligt som politiskt.

Hur ser du på samarbetet inom 6F?

– Jag tycker det har kommit igång på ett bra sätt, inte minst vad gäller studierna. Men det tar tid att få allt att fungera.

Hur viktigt är det vem som väljs till ny LO-ordförande?

Det är förstås mycket viktigt vem som ska leda skutan i framtiden. 6F:s kandidat är Tobias Baudin, men jag vill gärna säga att även Karl-Petter Thorwaldsson är en bra kille.