Förbudet mot åldersdiskriminering ska utvidgas till de områden i samhället där det idag saknas ett sådant lagligt skydd. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Förbudet mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen omfattar idag bara två områden: arbetsliv och utbildning. Diskriminering på grund av ålder ska, enligt regeringens förslag även gälla:

 • varor
 • tjänster
 • bostäder
 • allmän sammankomst
 • offentlig tillställning
 • hälso- och sjukvård
 • socialtjänst
 • socialförsäkring
 • arbetslöshetsförsäkring
 • statligt studiestöd
 • offentlig anställning.

Fortfarande kommer det dock att finnas vissa undantag. Det blir även i fortsättningen tillåtet att ha en nedre åldersgräns på barer och restauranger och att ge pensionärs- eller ungdomsrabatter.

Lagändringen föreslås träda i kraft vid årsskiftet.