Samma bidragsregler ska gälla för statliga Samhall som för privata företag som anställer funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Det föreslår den så kallade FunkA-utredningen, som presenterade ett delbetänkande den 4 maj. Utred­ningen vill att de fem olika lönestöd som finns idag ska ersättas med två. Samtidigt ska taken för lönestöden höjas och indexeras så att de följer den allmänna prisutvecklingen.

Att finansieringen för Samhall ändras motiveras med att det idag är fler som har en trygg­hets­­anställning i privata företag än som arbetar inom Samhall och att bidragen bör vara likformiga. Ett annat skäl är att den klump­summa (merkostnadsersättning) som Samhall får av staten inte är transparent – det går inte att se hur pengarna används.

Utredningen har letts av den förra socialministern Cristina Husmark Pehrsson. Till dem som befarar att Samhall nu tvingas dra ner, sa hon när förslagen presenterades för pressen, att hon inte kan se att de innebär någon drastisk förändring. Hon betonade också att de som idag har en anställning inom till exempel Samhall eller med lönebidrag inte ska känna sig oroliga.  De berörs inte av utredningens förslag. Det är först när en eventuell omprövning sker som bedömningen görs mot de nya reglerna.

Utredningen konstaterar att arbetslösheten bland funktions­hindrade ökat mer än för andra grupper. De arbetsmarknadspolitiska insatserna har inte varit effektiva. Cristina Husmark Pehrsson framhöll att för många funktionshindrade har det i praktiken varit en rundgång mellan de nuvarande stödformerna. Istället för de fem stöd som finns idag vill utredningen därför ha två:

  • Löne­stöd för utveckling, som syftar till att utveckla den anställdes arbetsförmåga och som kan utgå under högst två år.
  • Lönestöd för trygghet, som ska omfatta dem som behöver ett mer långsiktigt stöd. Det ska omprövas vart fjärde år men har inte någon bortre gräns.

Taket för löne­stöden höjs från 16 700 till 19 800 kronor per månad.

Utöver lönestöd kan arbetsgivarna få anordnarbidrag på 50 kronor per anställd och dag, förstärkt anordnarbidrag på 120 kro­nor per anställd och dag (gäller arbetsintegrerade sociala företag, bland dem Samhall, med många anställda med starkt nedsatt arbetsförmåga) eller ett utvecklingsbidrag på högst 150 kronor per dag.
För unga med funktions­hinder finns en rad särskilda förslag.

De förslag som utredningen lagt beräknas kosta 2,4 miljarder kronor när de är fullt införda. Hur många nya jobb som kan skapas ville Christina Husmark Pehrsson inte svara på, men när arbetsgivarna får bättre kompensation hoppas hon att fler ska våga anställa.

Utredningens förslag ska nu ut på remiss.

 

Fler förändringar för Samhall

När det gäller Samhall föreslår utredningen, utöver en ändrad finansiering, också bland annat att:

  • de årliga avtalen ersätts med en mer långsiktig ägar­instruktion,
  • Samhall varje år ska ny­anställa ett visst antal med lönestöd för trygghet,
  •  Arbetsförmedlingen fastställer nivån på lönestödet i förhållande till individens arbetsförmåga och arbetsuppgifter,
  • de flesta som anvisas arbete hos Samhall ska ha behov av ett mer varaktigt stöd.

Marianne Lagergren

 

 LO: Samhall kan tvingas dra ner

Ombudsman Patrick Roselin, som är LO:s representant i utredningens expertgrupp, är inte lika säker som utredaren på att Samhalls verksamhet inte påverkas av att merkostnadsersättningen tas bort:
– Jag ser en risk för färre anställda hos Samhall.
Han befarar också att försäkringsskyddet kan försämras om bestämmelsen om kollektivavtal eller kollektivavtalsenliga former vid lönebidragsanställningar luckras upp, något som Arbetsförmedlingen tidigare föreslagit. Försäkringsskyddet är en av de frågor som utredningen har kvar att behandla.

Han välkomnar dock utredningens ambition att underlätta för fler att komma ut på arbetsmarknaden samt förslaget om att taket för lönestödet (idag lönebidraget) höjs.

Minna Pyykölä