Ombud från Fastighets avdelningar samlades i tisdags till förbundsmöte. En central fråga för förbundet är försöket att vända den negativa medlemsutvecklingen.

– Vi minskade med 1 211 medlemmar förra året och så här får det inte fortsätta. Organisationsgraden minskar totalt inom LO och på sikt kan svenska modellen falla sönder om utvecklingen fortsätter, sade förbundets andre förbundsordförande Magnus Pettersson.

Förbundsordförande Hans Öhlund sade i sin genomgång av verksamheten att alla måste ta sitt ansvar och fråga de anställda på arbetsplatsen: är du med i facket?

Ombuden fick möjlighet att prioritera och diskutera målen inför 2013 och inte helt överraskande så ansåg de att agitationen borde sättas högst på dagordningen. Ombuden efterlyste bland annat:

  • En argumentsamling som talar om värdet av det fackliga medlemskapet
  • Medlemsvård
  • Och att avdelningarna gentemot regionerna skapar en fadderverksamhet

På plats två och tre vad gäller prioriterade frågor placerade ombuden organisationsfrågor och studier.

Dessa två frågor är dock sammanbundna och mycket handlade om att utveckla studieverksamheten, att alla medlemmar ska erbjudas utbildning och att det behövs en bra styrelseutbildning på avdelningsnivå.

Många andra frågor såg man också som viktiga, det gällde avtalsrörelsen, facklig-politisk verksamhet, jämställdhet och integration.

Information var en fråga som också engagerade. Ombuden pekade på vikten av en bra hemsida där man kan söla information och att förbundet bör bli bättre på att marknadsföra sig.