Det nya avtalet om specialservice ger en löneökning på 670 kronor, varav hälften är garanterad ökning och hälften fördelas via en pott på företaget.

Avtalet mellan Fastighets och Almega Serviceentreprenörerna om specialservice gäller från 1 april. Om parterna på företaget inte kommit överens om pottfördelningen på företaget senast den 1 oktober ska alla anställda ges 168 kronor. Resterande delen av potten, 167 kronor, ska arbetsgivaren fördela hur han eller hon vill. Också minimilönerna höjs med 670 kronor, vilket innebär en månadslön på 19 160 kronor för den som fyllt 20 år.

Lönerna för ungdomar fyllda 19 år höjs dock med ett lägre belopp, 300 kronor, till 16 000 kronor i månaden. För ungdomar som är yngre än så är lönerna oförändrade. Enligt Fastighets ombudsman Peter Frommelin är det sällsynt med så unga anställda i den här branschen eftersom lagstiftningen kräver att man ska vara minst 18 år i de flesta jobben. Ersättningarna för övertid och obekväm arbetstid är oförändrade.

Två arbetsgrupper tillsätts. En ska se över visstidsanställningar, sammanhållen arbetstid och avtalets övertidsregler. En ska utreda facklig information på betald arbetstid för nyanställda och möjligheten till lokal överenskommelse om extra övertid eller extra mertid med anledning av den nya arbetstidslagen.