LO-kongressen fattade under söndagen beslut om att säga nej till vinstintressen i vård skola och omsorg.

Knappt hade beslutet klubbats så sade Vänsterpartiet i ett pressmeddelande att man välkomnar LO:s nej till vinster i välfärden.

– Det är ett glädjande besked från LO-kongressen. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet vacklar får det stor betydelse att LO är så tydliga. Frågan om vinster i välfärden kommer att bli en a de tunga frågorna i valet 2014 och då är det mycket välkommet att ha LO på sin sida, säger Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiets pressmeddelande.

LO kommer också att tillsätta en välfärdspolitisk utredning.

I bakgrunden till det beslutet sägs:

Konsekvenserna av de senaste årens politik och systemförändringar i välfärden måste analyseras. Dessutom krävs ett realistiskt välfärdspolitiskt handlingsprogram på både kort och lång sikt.