Fastighets, Elektrikerna och Livs hade motionerat om att samtliga förbund skulle få en plats i LO-styrelsen. Med röstsiffrorna 233–133 fick trion ja till sitt förslag.

De små fackförbunden inom LO har under många år kämpat för att samtliga förbund ska finnas representerade i LO-styrelsen.

Fastighets ordförande Hans Öhlund är ordinarie ledamot i LO:s styrelse. Magnus Pettersson 1:e suppleant, Gunilla Kevdal 2:e suppleant och Peter Aronsson 3:e suppleant.