Höj a-kasseersättningen till 90 procent, det blev LO-kongressens beslut. 80 procent räcker tyckte LO-styrelsen som fick se sig besegrad.

LO ska prioritera kravet om höjt tak i a-kassan. På sikt bör dock ersättningsnivån också höjas till 90 procent av inkomsten.

– 2001 hade bara 54 procent av de anställda ett 80-procentigt inkomstskydd. Den siffran har till 2004 sjunkit ytterligare. Därför är det viktigaste kravet att ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen höjs så att fler än idag kan få ut 80 procent av lönen i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen vid arbetslöshet.

– I början av 90-talet hade omkring 30 procent av löntagarna inkomster över taket. År 2001 var det ungefär hälften.