Avtalet för städentreprenadstädarna blev klart idag. Löneutrymmet är 640 kronor från 1 juni.

Serviceentreprenadavtalet mellan Fastighets, Seko och Almega Serviceentreprenörerna gäller 1 juni 2012-31 maj 2013. Av löneutrymmet på 640 kronor ska hälften fördelas via en pott på företaget och hälften ges till alla städare på företaget. Det krävs dock en överenskommelse om lokal lönebildning för att man ska kunna fördela pengarna lokalt.
För deltidsanställda proportioneras samtliga beloppet i förhållande till sysselsättningsgraden.

Ersättningarna för övertid, obekväm arbetstid och för arbete på annan ort höjs med 3,1 procent. Lägstalönerna höjs med 640 kronor, vilket innebär en månadslön på 19 410 kronor för den som fyllt 20. Branschvanetillägg regleras enbart vid den årliga lönerevisionen och inte, som idag, så fort den anställda uppnått 24, 36 eller 60 månaders branschvana.