A-kassorna behåller sin topplacering jämfört med svenska myndigheter. I den senaste mätningen får de ett NKI-värde på 70, vilket är en ökning med två enheter jämfört med 2010. Samtidigt vill 85 procent av medlemmarna behålla nuvarande system med branschspecifika a-kassor. Det visar en medlemsundersökning som gjorts av SO, Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Förtroendet för a-kassan fortsätter att öka och medlemmarna är nöjda med den service de får. Mest nöjda är de med att pengarna kommer på utlovad tid, att de blir trevligt bemötta av personalen och att deras a-kassa är lätt att få tag på.
– Det är mycket glädjande att a-kassornas arbete med att förbättra service och tillgänglighet ger så tydligt genomslag i medlemsundersökningen, säger SO:s ordförande Harald Petersson. Minst nöjda är medlemmarna med de krångliga reglerna och den dåliga ekonomiska tryggheten som det låga ersättningstaket innebär.
– Det är lätt att förstå medlemmarnas frustration över den låga ersättningsnivån. Högsta dagpenning har inte höjts på tio år och ersättningsnivån har halkat efter rejält i förhållande till löneutvecklingen, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink.

Som en följd av den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen har det diskuterats om arbetslöshetsförsäkringen ska fortsätta administreras i sin nuvarande form genom fristående a-kassor eller ersättas av en ny statlig myndighet. När medlemmarna fick svara på frågan fanns ingen tvekan – 85 procent vill behålla det nuvarande systemet med branschspecifika a-kassor.
– Ett mycket gott betyg för a-kassorna och deras medlemsnära organisationsform, säger Harald Petersson.