Sysselsättningen kommer att öka under åren 2012 och 2013, men arbetslösheten kommer i stort sett att vara oförändrad. Det är Arbetsförmedlingens prognos för den närmaste tiden.

För den privata tjänstesektorn kommer antalet sysselsatta att öka under resten av året och under 2013. Men efterfrågan på tjänster har hittills under 2012 varit lägre än av företagen räknade med i höstas.
Under första kvartalet var arbetslösheten bland männen 8,2 procent och bland kvinnorna 7,5 procent. Männens arbetslöshet har ökat något under årets första månaderna. Eftersom industrisektorn ser ut att fortsätta vara svag kommer männen arbetsmarknad inte att förbättras under nästa år.
De grupper som fortfarande kommer att få det svårare än andra att hitta arbete är bland annat är de som är födda utanför Sverige – särskilt de som är födda utanför Europa – och de med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga.
Under årets första kvartal var 76,6 procent av de inrikesfödda (16-64 år) sysselsatta. Motsvarande siffra för de som är födda utanför Europa var 55,4 procent.

Hela prognosen ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012” finns att läsa på Arbetsförmedlingens hemsida, www.arbetsformedlingen.se