–Intresset för facket har minskat, men jag tror att det är en tidsfråga innan det vänder.
Hans Hasselgren, nybliven pensionär och facklig veteran, vågar vara optimist.

Den 27 april tackade Hans Has­sel­gren för sig. Efter 45 år hos samma arbetsgivare, Hyres­bo­städer i Norrköping, gick han i pension. Medlem i Fastighets har han varit lika länge.
Hur kändes det när du gjorde din sista
arbetsdag?
– Jätteskönt! Men visst kan det vara lite vemodigt att komma ifrån arbetskamraterna.
– Men jag kommer att ha mycket att göra som pensionär. Jag har några kompisar som har ett litet fastighetsbolag, de vill ha hjälp med gräsklippningen. Och så känner jag en bonde ute på Aspöja som röker fisk och har får, han vill också ha hjälp. Och på sommaren lockar båt­livet, att segla i vår fina skärgård, det är toppen.
Inga tankar i stil med Kjell-Olov Feldts boktitel ”Alla dessa dagar”?
– Nej, jag har nog längtat efter att kunna styra mitt liv själv. Och det kan jag nu. Dessutom kan jag hälsa på min son, som bor i Norge, lite oftare.
Efter 45 år som medlem i facket, hur ser du på den svenska fackföreningsrörelsen och på LO?
– Intrycket är att facket står svagare idag. Regeringen har i viss mån köpt
arbetstagarna, inte minst genom jobb­skatteavdraget. Många arbetare röstar ju borgerligt idag.
– Tyvärr verkar intresset för det fackliga arbetet ha minskat. Men jag tror det är en tidsfråga innan det vänder. Regering­ens politik kommer att genomskådas och då kommer också de fackliga organisationerna att få fler medlemmar.
– I LO gör man nog så gott man kan, jag hoppas och tror att de jobbar för oss medlemmar, men de har svårt att kom­ma ut i medierna. Framtidsplaner och
visioner är inget pressen är speciellt intresserade av, utan de är mer intresserade av kriser.
Fastighets då, är det ett bra fackförbund?
– Som klubbordförande under 17 år arbetade jag nära organisationen, och jag tycker att det fungerade bra. Jag fick hjälp och stöttning från förbundet när jag behövde det.
– Vid ett tillfälle hade vi en riktig kris i vårt företag, då fick jag även stöd från LO, som tog fram en arbetstagarkonsult.
– Den kritik som funnits från arbets­kamraterna är att Fastighets inte jobbar för andra arbetskategorier än städare och fastighetsskötare. Jag har själv arbetat som elektriker och vi har också andra yrkeskategorier som skulle vilja ha mer stöd.
Någon fråga som Fastighets borde ha drivit, alternativt borde driva hårdare?
– Nej, lönefrågan är väl den centrala och där gör man sitt.
– Något som jag reagerat på är att många tror att facket kan bestämma saker på arbetsplatsen. Fackets roll är att påverka motparten, att ha bra argument så vi får en bättre arbetsmiljö och så vidare. Facket kan naturligtvis inte ensidigt bestämma hur det ska se ut på våra arbetsplatser. Men tyvärr, de som inte är insatta verkar tro det.
Fastighets satte en ny organisation i sjön för cirka ett och ett halvt år sedan. Hur verkar den fungera?
– Man har minskat overheadkostnaderna och det är bra, för det är dyrt att driva en facklig organisation. A och O är servicen till medlemmarna, den får inte bli sämre.
Facken har svårt att få ungdomar att gå med. Vad bör göras?
– Det är en svår fråga. Idag är det många som tycker att facket inte behövs. Men blir det konflikter eller massarbetslöshet i Sverige med problem på arbetsmarknaden, då tror jag många vaknar och vill gå med.
Organisationsgraden har sjunkit inom LO-kollektivet. Hur ser det ut på den arbetsplats som du nyligen lämnat?
– Ja vet inte exakt, men 95 procent är nog med i facket.