76 fackligt aktiva har mist livet och 309 har blivit fängslade i världen. Över 100 000 har blivit hotade.

– I Guatemala utsätts ledare för bananarbetarnas fackförening för systematiska mord.
– I Turkiet fängslas kvinnor som planerar fackliga aktiviteter inför kvinnodagen
– I Egypten hotas lärare som sittstrejkar med gevär.
– Journalister i exempelvis Turkiet och Ukraina är under hård press från myndigheterna.
Det är några fakta hämtade från Internationella fackliga samorganisationen, IFS årliga rapport om kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet.

– Det är nedslående och oacceptabelt att så omfattande våld riktas mot fackligt aktiva, också i Europa Det visar att vårt arbete med att stödja facklig aktivitet är viktigt och ska stärkas.
Det säger TCO:s ordförande Eva Normark och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i en gemensam kommentar.

Också Sverige nämns i årets rapport som kritiserar lagstiftningen som antogs efter EU-domstolens Lavaldom 2010. Den begränsar utländska arbetstagares möjligheter till lika goda löner och arbetsvillkor som övriga anställda på den svenska arbetsmarknaden.
– Fackliga rättigheter i världen angår alla när världsekonomin blir alltmer sammanflätad. De är en garant för att företag inte konkurrerar med usla villkor, barnarbete och dålig arbetsmiljö, med andra ord att dåliga villkor i arbetslivet inte får bli en handelsvara, säger Eva Nordmark och Karl-Petter Thorwaldsson.

Christer Wälivaara, chef för LO-TCO Biståndsnämnd, understryker vikten av att länder som undertecknar FN:s och ILO:s konventioner också lever upp till sina åtaganden.
– Alla – stater, företag organisationer och individer – borde i politiska sammanhang och mediala händelser som fotbolls-EM och Eurovision, kräva att de mänskliga rättigheterna i arbetslivet respekteras, säger Christer Wälivaara.

Världsfacket IFS sammanställer anmälningar från sina 305 medlemsorganisationer i världen som representerar 175 miljoner arbetstagare. LO och TCO är tillsammans med Saco medlemmar i IFS.