Anställda på Samhall får nya löner från 1 juli. Överenskommelsen mellan sju LO-förbund och Almega Samhallförbundet blev klar den 15 juni, men måste godkännas av samtliga förbundsstyrelser innan den kan träda i kraft.

Grundlönen ökar med 405 kronor och arbetsuppgiftstillägget med 115 kronor. Tilläggen för obekväm arbetstid och skiftarbete höjs med 2,6 procent.
Avtalet är ettårigt och gäller från 1 juli 2012 till 30 juni 2013.

Samhallanställda som erbjuds anställning hos en annan arbetsgivare förutsätts att ta anställningen. Den anställde har – som tidigare – rätt att komma tillbaka till Samhall inom tolv månader. Parterna har nu kommit överens om ett löneskydd vid återanställning. Om den anställde vid återanställningen får arbetsuppgifter med lägre lönenivå än den som gällde vid övergången är han eller hon garanterad den lön man hade vid övergången. Avtalets så kallade hyvlingsregler ska tillämpas.

Fastighets har cirka 3 500 medlemmar på Samhall.