Ännu ett avtal är klart och omfattar fastighetsarbetarna på företaget Dalkia.

Lönerna höjs från 1 april 2012. Löneutrymmet är 675 kronor och ska i sin helhet fördelas lokalt på företaget. Avtalets lägstalöner ökar med 675 kronor.
Från 1 juni ökar övriga ersättningar med 2,6 procent.
Två arbetsgrupper ska tillsättas för att se över reglerna för traktamenten och visstidsanställningar.

Avtalet för branschområde ”Fastighet och Näringsliv” mellan Fastighets och Kommunala företagens samorganisation, KFS, gäller 1 april 2012 – 31 mars 2013. Det omfattar enbart företaget Dalkia Energy and Building Services där Fastighets har ett tjugotal medlemmar.

Avtalet är dock preliminärt tills Fastighets förbundsstyrelse godkänt uppgörelsen.