Förändringar i sjukförsäkringen är en av flera lagändringar som gäller från halvårsskiftet.

Begreppet ”normalt förekommande arbete” återinförs i sjukförsäkringen vid prövning av arbetsförmåga. Det innebär att en försäkrades arbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning ska prövas mot normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, istället för mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Mutlagstiftningen har gjorts om. Bland annat kommer den krets av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta blir väsentligt mycket större än tidigare. Till exempel kan arbetstagare och alla typer av uppdragstagare dömas till straff om han eller hon tar emot eller ger en muta.

En lagändring som trädde ikraft redan den 1 maj berör den gymnasiala lärlingsutbildningen. Den innebär att skolan ska samråda med det företag som erbjuder lärlingsplatser innan en elev placeras på arbetsplatsen. Som tidigare utgör den arbetsplatsförlagda utbildningen en större del jämfört med motsvarande yrkesprogram som är förlagt till skolan.

Sammanställningen med de nya lagarna och föreskrifterna finns på regeringens hemsida.