Att diskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden är omfattande bekräftas av en ny undersökning från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk värdering. Arbetsgivare väljer bort arbetssökande som är äldre, överviktiga, har mycket sjukfrånvaro, icke-europeiskt ursprung, tillhör religiösa minoriteter eller har flera barn.

Undersökningen har gjorts som ett experiment där rekryterare vid företag i Stockholms län fått välja vilken av två hypotetiska sökande som de skulle anställa eller kalla till en anställningsintervju.
Experimentet visar att framför allt överviktiga, äldre och de med mycket sjukfrånvaro sållas bort, men även födelseland och religiös tillhörighet spelar roll.
Kraftigt överviktiga och de som varit sjukfrånvarande mer än fem gånger under det senaste året har 80 procents lägre sannolikhet att bli erbjudna arbete jämfört med normalviktiga eller icke sjukfrånvarande.
För de som var äldre än 55 år är sannolikheten att bli kallad till en anställningsintervju drygt 60 procent lägre än för den som är under 30 år.

Enligt undersökningen är diskriminering lika vanligt hos privata och offentliga arbetsgivare. Stora företag, med minst 250 anställda, verkar dock vara mindre benägna att diskriminera jämfört med mindre företag.
– Det går dock inte att dra några slutsatser om det finns skillnader mellan olika branscher. Dataunderlaget är inte tillräckligt stort, säger Per Johansson på IFAU, en av rapportförfattarna.
Han tror att en stor del av diskrimineringen är statistisk, det vill säga att arbetsgivarna bedömer enskilda sökanden efter vad man tror om olika gruppers genomsnittliga prestation, men det förekommer också diskriminering som beror på preferenser – på vad man tycker om olika grupper.
Per Johansson hoppas att rapporten ska fungera som en väckarklocka. Att frågan lyfts upp till diskussion kan få rekryterarna att tänka till.