Ett nytt avtal för anställda på Folkets hus och parker är klart. Det ger 650 kronor i månaden, varav hälften kan fördelas lokalt.

Avtalet gäller från den 1 juni. Arbetsgivaren ska till senast den 31 augusti begära en förhandling med facket om eventuell individuell fördelning. Det är dock ovanligt att så sker i landets Folkets hus och parker.

Minimilönerna höjs med 585 kronor i månaden, ungdomslönerna med 325 kronor. Ob-ersättningen och övriga ersättningar höjs med 2,6 procent. Enligt förhandlingsombudsman Peter Frommelin på Fastighets har ett fåtal anställda minimilön. Ungdomslöner är heller inte vanliga eftersom Folkets hus och parker sällan anställer personer under 20 år.

Avtalet omfattar nästan alla Folkets hus och parker. Ängebo Folkets hus och Parken Zoo Eskilstuna tecknar avtal med Kommunal.
Överenskommelsen, som Fastighets har tillsammans med Hotell- och restaurangfacket, gäller till den 31 maj 2013.
Fastighets har cirka 250 medlemmar som arbetar i Folkets hus och parker.