I slutet av juni var 374 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 15 000 fler än ett år tidigare. Nivån motsvarar 8,1 procent av den registerbaserade arbetskraften, och här är de trendmässiga förändringarna små de senaste månaderna.

Av de totalt inskrivna arbetslösa var nästan 206 000 personer öppet arbetslösa medan knappt 169 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,4 respektive 3,6 procent av den registerbaserade arbetskraften. Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa ökade med 1 000 till 45 000 personer, men framför allt ökade antalet personer med långa tider utan arbete.

Landets arbetsgivare anmälde 50 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen. Nivån är oförändrad jämfört med motsvarande månad ett år tidigare, men trenden är nu något nedåtriktad. Ferieplatserna minskade något jämfört med juni förra året. 63 000 personer fick någon form av arbete, vilket är 1 000 fler än för ett år sedan. Antalet personer som hade nystartsjobb minskade med 4 000 till 45 000 personer. Antalet varslade om uppsägning under månaden uppgick till drygt 5 000, jämfört med knappt 3 000 för ett år sedan, men ungefär i nivå med tidigare månader i år.