6F – fackförbund i samverkan – startar nu kampanjen ”Vilket samhälle vill du ha?”. Kampanjen riktar udden mot den negativa samhällsutvecklingen med ökat utanförskap, ökade klyftor och politiska krav på lägre löner.

Under Almedalsveckan presenterade förbunden en rapport som  bygger på en ny opinionsundersökning som tagits fram hjälp av Novus Opinion. Här har 6F har frågat svenska folket vad de tycker om den framväxande låglönesektorn. Merparten av de tillfrågade ställer sig negativ till den. Det finns även en stor oro inför framtiden, där de flesta tror att låglönesektorn kommer öka i Sverige, och att deras egna villkor skulle hotas av en sådan utveckling.

63 procent ställer sig mycket eller ganska negativa till en utveckling med fler låglönejobb i framtiden. Bara var fjärde (26 procent) tror att det är nödvändigt med lägre löner för att sänka arbetslösheten, vilket är ett vanligt förekommande argument i debatten.

6F konstaterar att allmänhetens intryck är att en politisk låglönearbetslinje drivs i Sverige, trots att ytterst få önskar detta. Situationen är förödande för förtroendet för politiken och dialogen mellan väljare och folkvalda.

Hela rapporten med undersökningen finns att hämta hem på kampanjsidan: www.vilketsamhalle.se