Fortsatt medlemstapp, men vissa framgångar i avdelningsbygget. Så ser det ut i Fastighets när halva 2012 har passerat.

 I Fastighetsfolket nummer 9-2011 kartlade vi hur långt avdelningarna hade hunnit. Då konstaterade vi att det fanns:

– 114 avdelningar

varav 18 var aktiva*)

Läget idag, ett halvår senare? Frågan går till Jarmo Kusmin, förbundets organisations- och agitationsansvarige:

– Antalet aktiva avdelningar har ökat från 18 till 25 och flera avdelningar är också på gång.

– Hela frågan om den nya organisationen hänger dock samman med hur medlemsantalet utvecklas men också med hur bygget av arbetsplatsorganisationen fungerar.

Vad gäller medlemsutvecklingen måste vi konstatera att den fortfarande är negativ. Till och med juni månad så har förbundet minskat med 342 medlemmar. I väst har man en mycket marginell minskning och där kan man också se att avdelningarna i Skaraborg (Mariestad, Lidköping, Skövde och Falköping) har jobbat mycket bra. Där redovisar man gröna siffror under många månader. I Syd- och  Ostregionerna har det däremot gått trögt.

– Allt hänger samman, i de avdelningar där man har bra verksamhet har vi en hyfsat bra medlemsutveckling och där vi har klubbar och arbetsplatsombud har vi också skapligt aktiva avdelningar. Sammantaget är det så att där man har ett systematiskt jobb där når man resultat.  Inte minst viktigt är att jobba med styrelseutbildningen i de nya avdelningarna, säger Kusmin avslutningsvis.

*) Som aktiv avdelning räknas en avdelning som genomför utåtriktade aktiviteter som avdelningsstyrelsen själv tagit initiativ till. Utåtriktade aktiviteter kan bestå av uppsökerier, temamöten för företagsklubbar, företagsbesök, torgmöten eller deltagande i tvärfackliga aktiviteter.