Sedan ett par månader tillbaka kan Fastighetsfolket presentera en ny webbsida.

Där kan läsarna bland annat svara på vår webbfråga som inledningsvis varit: ”Vad tycker du om Fastighetsfolket nya hemsida?” 31 läsare har svarat och resultatet är:

 55 procent tycker den är mycket bra

16 procent tycker den är bra

16 procent tycker den är godkänd

6 procent tycker den är icke fullt godkänd

7 procent tycker den är usel

 Fastighetsfolket kommer med jämna mellanrum att fråga om läsarnas synpunkter i olika frågor. Så håll ögongen öppna. Adressen är www.fastighetsfolket.se