Människor med olika livsvillkor lever med stora skillnader i sin hälsa. En medelålders arbetare löper dubbelt så stor risk som en tjänsteman att insjukna och dö i hjärtinfarkt. Skillnaderna gäller för de flesta sjukdomar och över alla sociala grupper.

– Vi blir olika sårbara beroende på hur våra liv utformas. Framför allt handlar det om stress och biologiska funktionssätt. Det påverkar kroppens skyddssystem, säger Margareta Kristensson, professor vid Linköpings universitet, som forskar om dessa frågor.

Viktigast för att inte drabbas av dessa sjukdomar tycks vara tilltron till sin egen förmåga. Stresshormoner, inflammationer och de ämnen som reglerar kroppens läkningsförmåga påverkar människor med olika livsvillkor.

En grupp på 1 000 (ettusen) deltagare har följts i nio år. Forskningen tittar på social situation, utbildning, yrke, arbetsmiljö, sociala nätverk, levnadsvillkor, tidigare sjukdomar, medicinering och sjukskrivning.

Människor med låg social status lider av mer stress, färre sociala resurser och lägre tilltro till den egna förmågan. De uppger mer uppgivenhet och hopplöshet, menar forskarna.