På uppdrag av regeringen genomför Arbetsmiljöverket en fyraårig satsning på kvinnors arbetsmiljö. Projektet ska bland annat bedöma risker för belastningsskador.

– Det finns bra och enkla metoder som ska testas inom projektet och som verket vill att arbetsgivarna ska känna till. Nu håller vi som bäst på att samla in vår egen statistik, den vi har på Arbetsmiljöverket, men vi tar naturligtvis också hjälp av fackförbunden för att få en bild av situationen, säger Ingrid Gidlund, projektledare för Kvinnors Arbetsmiljö.

Många kvinnor drabbas av smärtor och sömnsvårigheter som har sitt ursprung i arbetsmiljöproblem. Förutom sänkt livskvalitet betalar en del kvinnor ett högt pris för ohälsan genom att behöva gå ner i arbetstid för att orka vara kvar i arbetslivet.

Fastighetsfolket har under många år beskrivit städarnas, och också specifikt de kvinnliga städarnas dåliga arbetsmiljö. Ofta handlar det om stress, att få för kort tid på sig för att utföra sitt uppdrag.

– Men vi har också förstått att man som städare får olika förutsättningar. Kvinnor får syssla med den manuella städningen, männen får ofta sköta städmaskinerna. Vi hoppas att vårt projekt kan förebygga skador hos arbetstagarna och att sjukskrivningarna kan minska, säger Ingrid Gidlund.