Nu återvänder många till jobbet efter sommarledigheten. Enligt en kartläggning av hälsoföretaget Previa trivs hela 90 procent av de anställda i landet med sitt arbete. Bara en procent uppger att de inte trivs alls.

– Det kan kännas vemodigt när semestern är över, men väl på jobbet trivs de allra flesta anställda ändå med sitt arbete. Ett meningsfullt arbete med bra arbetskamrater är en avgörande hälsofaktor för många, säger Per Larsson, beteendevetare på Previa.

Undersökningen visar också att nästan nio av tio, 88 procent, tycker att de har ett bra samarbete och en god gemenskap med sina närmaste kollegor. Två av tre, 67 procent, får veta av sin chef att de gör ett bra jobb. Sex procent uppger dock att de aldrig får beröm av chefen.

– Att bli sedd av sin chef genom uppskattning och feedback är centralt för trivseln på jobbet. Chefer kan därför med ganska enkla medel göra stora insatser för att anställda ska må bra, säger Per Larsson.

Trivseln påverkas också av hur mycket inflytande man har över sin arbetssituation. I kartläggningen uppgav 82 procent av de anställda att de kan påverka hur deras arbetsuppgifter ska utföras.

Statistiken kommer från en undersökning där Previa på uppdrag av arbetsgivare har kartlagt hälsan hos drygt 50 000 personer i hela landet under perioden 2009 till 2011. Undersökningen rör områden som det allmänna hälsotillståndet, mat- och motionsvanor samt hur man trivs på jobbet.

Fem tips till arbetsgivare för att öka trivsel på arbetsplatsen

1. Kommunicera tydligt. Sätt tydliga mål och se till att det finns balans mellan ansvar och befogenheter.
2. Skapa delaktighet. Involvera medarbetare i arbetsmiljöarbetet och ta vara på deras idéer.
3. Höj taket. En tillåtande attityd skapar utrymme för öppen kommunikation, misstag och olika åsikter.
4. Ge ansvar. Anställda som har inflytande över sina egna arbetsuppgifter trivs bättre och upplever mindre stress.
5. Uppmärksamma medarbetare. Ge feedback på utfört arbete – både positiv och negativ.