Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan har tilldelats utmärkelsen ”Årets bio 2012”. Utmärkelsen delades ut av Folkets Hus och Parker i samband med FHP:s Filmdagarna.

Utmärkelsen delas ut till: ”biografer som på ett aktivt sätt ökat intresset för film på sin ort, genom en stor publikökning, större arrangemang och engagemang”. Förutom priset, 15 000 kronor, får vinnaren tillgång till en logo som ett bevis på utmärkelsen.

Juryns motivering till Årets bio 2012:

”Årets bio uppvisar mod, kreativitet och framtidstro när det gäller biografen som mötesplats.

Genom att utveckla och satsa på olika visningsformer har Årets bio uppvisat en ökande och imponerande publiktillströmning.

Det handlar om repertoarvisning, filmstudio, skolbio, matinéverksamhet samt Live på bio.

Den särskilda satsningen på dagbio har blivit en stor succé och utgjort ett attraktivt alternativ för den äldre delen av biopubliken.

Trots bistra tider har Årets bio haft modet att bygga nya moderna biografsalonger. Digitaliseringen har inneburit att tillgången på aktuell film har ökat. Detta, tillsammans med ett stort engagemang hos personalen, visar att biopubliken kommer till Folkets Hus när bra verksamhet i attraktiva lokaler erbjuds. Biografen blir ett viktigt forum.

Årets bio är en spjutspets in i framtidens biograflandskap.”