Allmänhetens acceptans för svartarbete har minskat markant sedan 2006. Färre personer kan tänka sig att jobba svart och färre känner någon som själv jobbar svart eller som anlitar svart arbetskraft. Det visar Skatteverkets medborgarundersökning som publiceras i dag.

Nästan tre fjärdedelar – 74 procent – tar avstånd från svartarbete. Vid förra undersökningen 2006 var det bara hälften – 51 – procent, som tog avstånd. Bara sex procent tycker att det är okej att folk arbetar svart och en lika liten andel skulle undanhålla inkomster från beskattning om det fanns möjlighet. År 2006 var motsvarande andelar 14 procent.

– Det är en mycket glädjande normförbättring som har skett. Resultaten tyder på att vi har kommit väsentligt närmare Skatteverkets vision om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig, säger Ingemar Hansson, generaldirektör vid Skatteverket.

En del av förklaringen kan vara att flera åtgärder för att minska skattefusk har genomförts under senare år ­– till exempel rut- och rotavdrag och krav på certifierade kassaregister inom kontanthandeln. Medborgarna är också mindre missnöjda med skattesystemet i stort i årets undersökning än i den föregående. Andelen som tycker illa om skattesystemet har minskat från 42 procent till 22 procent.

Acceptansen för svartarbete minskar i alla grupper men mest bland egna företagare. Företagare är också den grupp som i störst utsträckning tar avstånd från svartarbete.

– För företagare är konkurrens från svartarbete mer påtagligt ett hot mot den egna verksamheten. Det är en förklaring till att acceptansen är lägst i den gruppen, säger Jan-Erik Bäckman, chef för analysenheten på Skatteverket.

Andelen som tror att man skulle upptäckas om man skattefuskade har ökat till 57 procent 2012, jämfört med 43 procent 2006. Färre än tidigare känner någon som skattefuskar, jobbar svart eller anlitar svart arbetskraft. Andelen som känner någon som anlitat svart arbetskraft har minskat från 38 till 24 procent. Detta är starka indikatorer på att skattefusket har minskat.

Medborgarundersökningen har besvarats av 2 728 personer och genomfördes av undersökningsföretaget Markör på uppdrag av Skatteverket februari-april 2012.