Innan en arbetslös anvisas en fas 3-åtgärd ska Arbetsförmedlingen samråda med facket. I höst ska fackförbundet Kommunal undersöka hur ofta det verkligen sker.

– Vi tror oss veta att arbetsförmedlingarna inte skickar ut samrådsblanketter till oss så ofta som de borde, säger Benita Westin, ombudsman på Kommunal.
LO ska välja ut kommuner där Kommunals sektioner kan jämföra Arbetsförmedlingens siffror på anvisade platser med sektionernas siffror på inkomna samrådsblanketter.
– Det händer också att arbetsförmedlingarna skickar arbetslösa till företag trots att vi har påpekat att det finns brister där. Arbetsförmedlingarna är ofta pressade att få så många arbetslösa som möjligt i åtgärder, säger Benita Westin.
Inom LO pågår diskussioner om att utvidga undersökningen till att omfatta fler fackförbund och arbetsplatser.