Vad menas med hållbara investeringar? Tillsammans med Folksam och Swedbank-Robur ska LO fördjupa sig i den frågan. Projektet startar i september.

– Vi vill utveckla och ta fram nya och bättre riktlinjer för hur vårt kapital ska placeras. ”Hållbara investeringar” är ett begrepp som används av en mängd organisationer och företag, men kan betyda väldigt olika saker, säger Per Bardh på LO som ska leda projektet.
Uppdraget omfattar hur LO ska använda sina pengar på bästa möjliga sätt för att leva upp till sina ambitioner samt att hitta sätt för kontroller och uppföljningar. Ett antal konventioner om mänskliga och fackliga rättigheter kommer att ligga till grund för diskussionen.

Idag finns LO:s pengar placerade i fonder.
– Pengarna ska hamna i bolag som inte agerar mot mänskliga eller fackliga rättigheter. Men vi har inte hundraprocentiga garantier för att bolagen i sin tur anlitar entreprenörer och underentreprenörer som värnar fackliga och mänskliga rättigheter, säger Per Bardh.
Projektet har inget slutdatum. Tanken är att de nya riktlinjerna ska kunna revideras och uppdateras efter behov.